Tuesday, February 20, 2018
   
Text Size

Polish

Emergencies

ENGLISH Polish
HELP! POMOCY!
Does anyone speak English? Czy mówisz po angielsku?
It's an emergency! To Pilne!
There's been an accident! Wypadek!
Call a doctor! Wezwijcie lekarza!
Call an ambulance! Wezwijcie pogotowie!
I've been robbed Zostałem/ Zostałam obrabowana!
Call the police! Wezwijcie policję
Where is the police station? Gdzie jest posterunek policji?
Go away! Odejdź!
I'll call the police! Wezwę policję!
Thief! Złodziej!
I'm ill Jestem chory
I'm lost Zgubiłem się
Could you help me please? Czy mozesz mi pomóc
I didn't realize I was doing anything wrong Nie wiedziałem że robię źle
I didn't do it Nie zrobilem tego
I wish to contact my embassy / consulate Chce rozmawiac z ambasadą
I have medical insurance Mam ubezpieczenie medyczne
My possessions are insured Moje rzeczy są ubezpieczone
My … was stolen Mój ... Został ukradziony
I've lost my bag Straciłem bagaz
I've lost my wallet Straciłem portfel
I've lost my passort Straciłem paszport

Basic

ENGLISH Polish
Hello Cześć
Goodbye Do widzenia
Yes Tak
No Nie
Please Proszę
Thanks Dziękuję
You're welcome Nie ma za co
Excuse me Przepraszam
I'm Sorry Przepraszam
I'd like… Chciałbym/ chciałabym
Good morning Dzień dobry
Good evening Dobry wieczór
Good night Dobranoc
This ten\ta\to
One second! Chwila
Wait! Poczekaj
It's (not) important To (nie) jest ważne
It's (not) possible To (nie) jet możliwe
I don't mind Wszystko jedno
I don't know Nie wiem
With / Without z/bez
I have a problem Mam problem
Cheap Tani
Expensive Drogi
I'd like to change money Chciałbym rozmienić pieniądze
I'd like to send a letter Chciałbym wysłać list
I don't like it Nie lubię tego
I'm just looking Tylko oglądam

Language

ENGLISH Polish
I speak… mówię
Do you speak…? czy mówisz
I don´t speak XXXX. nie mówię XXX
I speak a little mówię mało
I understand rozumiem
I don't understand nie rozumiem
Could you speak slower? czy możesz mówić wolniej?
Could you repeat that? czy możesz to powtórzyć?
How do you say…? jak powiedziec...?
What does it mean? co to znaczy?

Adressing

ENGLISH Polish
I / me ja/mi, mnie
You ty
She ona
He on
It ono
We / us my/nas, nam, nami
You Wy
They Oni
You (polite) Pan/Pani
Mrs pani
Mr pan
Miss panna
Companion / Friend towarzysz/przyjaciel

Questions

ENGLISH Polish
Do you speak English? Czy mówisz po angielsku?
How much is it? Ile to kosztuje?
What's the time? Która jest godzina?
What's the date today? Jaki jest dzisiaj dzien?
Where is ... ? Gdzie jest....?
May I…? Czy mogę....?
Is it possible to…? Czy jest to możliwe...?
Do you know…? Czy znasz to/ czy wiesz to...?
Is this seat taken? Czy to miejsce jest wolne?
Is there a lift? Czy jest tutaj winda?
Where is the bathroom? Gdzie jest łazienka?
Where is a public telephone? Gdzie jest budka telefoniczna?
Can I use your telephone? Czy mogę skorzystać z Twojego telefonu?
How much does it cost? Ile to kosztuje?
What time does… arrive / leave? O której przyjeżdza/ odjeżdza
Can I park here? How long? Czy mogę tu zaparkować? Na jak długo?
Does this road take to…? Czy ta droga prowadzi do...?
What is the addres? Jaki jest adres?
Could you write the address? Czy możesz napisać adres?
Can I have the bill? Czy mogę dostać rachunek?
Do you have a padlock? Czy masz kłódkę?
What time do you open / close? O której otwierają/ zamykają?
Can I have some change? Czy mogę wymienić?
Can I take pictures here? Czy mogę zrobić tu zdjęcie?
Can I talk with (the owner)? Czy mogę rozmawiać z (właścicielem)?
Where can I buy…? Gdzie mogę kupić...?
Do you have a map? Czy masz mapę?
Where can I go tonight? Gdzie mogę wyjść dzisiaj wieczorem?
What is that? Co to jest takiego?
Is there good weather? Czy jest tam dobra pogoda?
Am I allowed to camp here? Czy mogę tu obozować?
Do you have something else? Czy masz coś innego?
Do you accept credit cards? Czy akceptujecie karty kredytowe?
How much is it to process a film? Ile trwa robienie filmu?
Do you have a light? Czy masz zapalniczkę?
Do you mind if I smoke? Czy nie masz nic przeciwko temu jeśli zapalę?
Can I smoke here? Czy mogę tutaj palić?

People

ENGLISH Polish
What´s your name? Jak masz na imię?
My name is... Mam na imię...
Pleased to meet you. Miło mi Ciebie poznać.
How are you? Jak się masz?/ Jak się miewasz?
I'm fine, and you? Dobrze, a Ty?
Where are you from? Skąd pochodzisz?
I´m from... Jestem z....
What work do you do? Jaką pracę wykonujesz?
I'm a… Jestem.....
I work Pracuję
I study Studiuję
How old are you? Ile masz lat?
I'm … years old. Mam....lat
When is your birthday? Kiedy masz urodziny?
What's your religion? Jakiego jesteś wyznania?
I'm not religious Nie jestem religijny

Family

ENGLISH Polish
Are you married? Jesteś żonaty/Czy masz męża?
I'm married Jestem żonaty/ Jestem mezatka
I'm single Jestem kawalerem/ panną
I'm in a relationship Jestem w związku
How many children do you have? Ile masz dzieci?
How many brothers/sisters do you have? Ile masz braxi/ sióstr/ rodzeństwa?
Do you have a boy/girlfriend? Czy masz chłopaka/dziewczynę?
Brother brat
Sister siostra
Daughter córka
Son syn
Children dzieci
Father tato/ ojciec
Mother mama
Parents rodzice
Grandfather dziadek
Grandmother babcia
Husband mąż
Wife żona
Partner partnerzy

Moving

ENGLISH Polish
Bicicle rower
Boat łódz
Bus autobus
By foot na piechotę/ na nogach
Car samochód/ auto
Motorbike motor
Plane samolot
Taxi taksówka
Train pociąg
Tram tramwaj
How much it is to go to…? Ile kosztuje aby się tam dostać?
Do I get a discount? Czy dostanę zniszkę?
Do I have to book a ticket? Czy muszę zarezerwować bilet?
What time is the … to…? O której godzinie jest...?
How long does it take? Ile to potrwa?
From where do I get it? Skąd to dostanę/ otrzymam?
What direction? W którym kierunku?
Do I have to change? Czy mogę zmienić?
I'd like a ticket to… Chciałbym bilet do...
One-way ticket Bilet w jedną stronę
Return ticket Bilet powrotny
Student's fare zniżka studencka
Child's fare zniżka dziecięca
Pensioner's fare zniżkę emerytalną
1st class pierwsza klasa
2nd class druga klasa
The cheapest ticket najtańszy bilet
First pierwszy
Next następny
Last ostatni
Where do I have to get off? Gdzie mam wysiąść?
Could you let me know when we get to…? Czy mogę wiedzieć kiedy dojedziemy...?
I want to get off! Chcę wysiąść!
The train is delayed / canceled Pociąg jest spóźniony / odwołany

Directions

ENGLISH Polish
What is this street / neighbourhood? Jaka jest to ulica / okolice?
How do you get to ... ? Jak dojdziesz do...?
Is it far / near from…? Czy jest daleko z/ blisko z
Can you show me (on the map)? Czy możesz mi pokazać (na mapie)?
Can I walk there? Czy mogę tam dojść?
Which bus goes to ...? Który autobus jedzie do....?
Are there other means of getting there? Czy można dostać się tam w inny sposób?
Here tutaj
Go straight ahead Idz prosto
Turn left skręć w lewo
Turn right skręć w prawo
Behind za,z tyłu, po stronie, w tyle
Next to następny za
Opposite naprzeciwko
In front of z przodu
Up / Above na/ ponad, u góry, powyżej, więcej,
Down / Under w dół/ nad
Far daleko
Near blisko

Feelings

ENGLISH Polish
I like lubię
I don't like nie lubię
I want chcę
I don't want nie chcę
I'm well mam się dobrze
I'm cold jestem zmarznięty / jest mi zimno
I'm hot jest mi gorąco
I'm hungry jestem głodny
I'm thirsty chce mi się pić
I'm tired jestem zmęczony
I'm sleepy jestem śpiący
I'm lost zgubiłem się
I'm in a hurry spieszę się
I'm angry jestem zły
I'm happy jestem szczęśliwy / zadowolony
I'm sad jestem smutny
I'm worried jestem zmartwiony / zaniepokojony
I'm right mam rację
I was wrong myliłem się

Signs

ENGLISH Polish
Open otwarte
Closed zamknięte
Prohibited zakazywać
No entry zakaz wstępu
Entrance wejście
Exit wyjście
Information informacja
Free Admission wstęp wolny
Telephone telefon
No smoking zakaz palenia
Reserved zarezerwowane
Emergency Exit wyjście awaryjne
Toilets toalety
Hot gorący
Cold zimny
Timetable rozkład jazdy, plan zajęć, program
Subway metro, przejście podziemne
Station stacja
Stop stop
Ticket Office kasa biletowa
Departures odjazd, odlot
Arrivals przyjazd, przylot
Border granica
Customs celnicy
Change zmienić
Platform number numer peronu
Lost and Found zgubić i znaleźć
Garage garaż
Petrol Station stacja benzynowa
Self Service stacja obsługi
Ice lód
Mechanic mechanik
Unleaded bezołowiowy
Normal leaded zwykła (95 oktanów)
Super leaded super (98 oktanów)
Freeway autostrada
One way w jedną stronę
Roadworks roboty drogowe

Paperwork

ENGLISH Polish
Name imię
Surname nazwisko
Sex (male/female) płeć (mężczyzna / kobieta)
Date of birth data urodzenia
Place of birth miejsce urodzenia
Age wiek
Marital Status stan cywilny
Nationality narodowaść
Address adres
Identification dowód tożsamości
Passport paszport
Visa wiza
Profession zawód
Religion wyznanie
Reason for travel przyczyny podróży
Driver's licence prawo jazdy
Birth Certificate metryka urodzenia
Car registration dowód rejstracyjny
Make of car marka samochodu

Accomodation

ENGLISH Polish
Hotel hotel
Appartment apartament
Hostel schronisko
Youth hostel schronisko młodzieżowe
Cheap tani
Good dobry
Nearby pobliski, w pobliżu
Do you have free rooms? Czy macie wolne pokoje?
I'd like a room Chciałbym wynająć pokój
Single room pokój jednoosobowy, pojedynczy
Double room pokój dwuosobowy
To share a dorm A wspolna sala
I will stay for … days Zostanę na .....dni
We're full Wszystkie miejsca są zajęte.
How many nights? Ile nocy?
How much is it per night / per person? Ile kosztuje nocleg w przeliczeniu na osobę?
Is there anything cheaper? Czy jest coś tańszego?
Can I see it? Czy mogę zobaczyć?
Does it include breakfast / dinner? C zy jest wliczone śniadanie / obiad?
OK. I'll take it D obrze. Wezmę
Room number numer pokoju
Key klucze

At the Doctor

ENGLISH Polish
I'm sick jestem chory
My friend is sick mój kolega jest chory
Could I see a female doctor? czy mogę widzieć się z ginekologiem?
This hurts ta rana
I'm pregnant jestem w ciąży
I'm on the pill biorę środki przeciw bólowe
I haven't had my period for … months nie miałam okresu przez........miesiące
I have been vaccinated byłem szczepiony
I have my own syringe mam swoją strzykawkę
I feel better / worse czuję się lepiej/gorzej
accident wypadki
addiction uzależnienie
anitibiotics antybiotyki
antiseptic środki odkażające
aspirin aspiryna
bandage bandaż
blood test badanie krwi
contraceptive środki antykoncepcyjne
injection zastrzyk
injury kontuzja
medicine medycyna, lek
nausea mdłości
oxygen tlen
penicillin pencylina
vitamins witaminy
I'm asmathic mam astmę
I'm diabetic mam cukrzycę
I'm epileptic mam padaczkę
I'm allergic to jestem alergikiem
ankle kostka
arm ramię
back plecy
chest klatka piersiowa
ear ucho
eye oko
finger palec
foot stopa
hand ręka
head głowa
heart serce
leg noga
mouth usta
nose nos
ribs żebra
skin skóra
stomach żołądek
teeth ząb
throat gardło
allergy alergia
anaemia anemia
bliste r pęcherz
burn poparzenie
cold przeziębienie
constipation zaparcie
cough kaszel
diarrhoea biegunka
fever gorączka
headache ból głowy
hepatitits zapalenie wątroby
indigestion niestrawność
infection zakażęnie
influenza grypa
lice wszy
low/high blood pressure niskie/wysokie ciśnienie
sore throat ból gardła
sprain skręcenie
stomachache ból brzucha
sunburn oparzenie słoneczne
a tootache ból zęba
venereal disease choroba weneryczna
aids AIDS
I need medication for potrzebuję lekarstwa na
I have a prescription mam receptę
please give me an anaesthetic proszę daj mi znieczulenie

TIME

1. Day

ENGLISH Polish
Sunrise wschód słońca
Early wcześnie
Morning rano
Noon połódnie
Afternoon popołudnie
Sunset zachód słóńca
Night noc
Midnight północ
Yesterday wczoraj
Today dzisiaj
Tomorrow jutro
Last ostatnio
This to
Next następny

2. Week

ENGLISH Polish
Monday poniedziałek
Tuesday wtorek
Wednesday środa
Thursday czwartek
Friday piątek
Saturday sobota
Sunday niedziela

3. Year

ENGLISH Polish
Month miesiąc
January styczeń
February luty
March marzec
April kwiecień
May maj
June czerwiec
July lipiec
August sierpień
September wrzesień
October październik
November listopad
December grudzień

4. Seasons

ENGLISH Polish
Summer lato
Autumm jesień
Winter zima
Spring wiosna

Numbers

ENGLISH Polish
Zero zero
One jeden
Two dwa
Tree trzy
Four cztery
Five pięć
Six sześć
Seven siedem
Eight osiem
Nine dziewięć
Ten dziesięć
Twenty dwadzieścia
Thirty trzydzieści
Fourty czterdzieści
Fifty pięćdziesiąt
Sixty sześćdziesiąt
Seventy siedemdziesiąt
Eighty osiemdziesiąt
Ninety dziewięćdziesiąt
One hundred sto
One thousand tysiąć
One million milion

Places

ENGLISH Polish
Bank bank
Bar bar
Beach plaża
Camping kamping
Castle zamek
Cathedral katedra
Chemist apteka
Church kościół
Cinema kino
Concert koncert
Dentist dentysta
Disco disco
Doctor doktor
Hospital szpital
Hotel hotel
Internet café kawiarenka internetowa
Laundry pralnia
Library biblioteka
Market targ
Monastery klasztor
Monument zabytek
Mosque meczet
Old city stare miasto
Opera house opera
Palace pałac
Petrol Station stacja benzynowa
Police Station posterunek policji
Post Office poczta
Rent a car wypożyczalnia samochodów
Restaurant restauracja
Room pokój
Ruins ruiny
Sport center centrum sportowe
Square kwadrat
Stadium stadion
Statues posąg
Synagogue synagoga
Temple kolumny
Theater teatr
Toilet ubikacja
Tourism Office biuro turystyczne
University uniwersytet

Food

1. General

ENGLISH Polish
Bread chleb
Breakfast śniadanie
Cup filiżanka, kubek
Dessert deser
Dinner obiad
Drinks napoje
Fork widelce
Fresh świeży
Glass szklanka
Knife nóż
Lunch lunch
Menu menu
Plate talerz
Spicy mocno przyprawiony, ostry
Spoiled popsuty
Spoon łyża
Starter przystawka
Sweet słodycze
Table stół
reaspoon łyżeczka
Toothpick wykałaczka
Vegetarian wegetarianin

2. Food

ENGLISH Polish
Butter masło
Cereals płatki
Cheese ser
Chocolate czekolada
Egg jajka
Flour mąka
Icecream lody
Jam dżem
Oil olej
Pasta pasta
Rice ryż
Sugar cukier
Toast tost, grzanka
Yoghurt jogurt

3. Meat

ENGLISH Polish
Beef wołowina
Chicken kurczak
Ham szynka
Liver wątróbka
Minced meat mięso mielone
Pork wieprzowina
Sausage kiełbasa
Steak stek

4. Seafood

ENGLISH Polish
Fish ryba
Hake morszczuk
Herring śledź
Salmon łosoś
Shrimp krewetka
Sole Sola

5. Vegetables

ENGLISH Polish
Aubergine Baklazan
Cabbage kapusta
Carrot marchewka
Cucumber ogórek
Garlic czosnek
Lettuce sałata
Mushroom pieczarki
Onion cebula
Pea groszek
Potato ziemniaki
Swede brukiew
Tomato pomidory
Zucchini cukinia

6. Fruit

ENGLISH Polish
Apple jabłko
Banana banan
Grapes winogrona
Lemon cytryna
Melon melon
Orange pomarańcze
Pear gruszka
Pineaple ananas
Strawberry truskawka
Watermelon arbuz

7. Cooked Dishes

ENGLISH Polish
French fries frytki
Meatballs klopsiki
Omelette omlet
Pan-fried food dania smażone na patelni
Pie ciasto
Roll bułki
Salad sałatta
Sandwich kanapka
Sauce sos
Soup małże

8. Drinks

ENGLISH Polish
Coffee kawa
Hot chocolate gorąca czekolada
Iced water woda z lodem
Juice fresh / bottled świeży sok / w butelce
Milk mleko
Soda woda sodowa
Soft drink napój bezalkoholowy
Soured milk kwaśne mleko
Sparkling water woda gazowana
Water woda

9. Alcoholic Drinks

ENGLISH Polish
Beer piwo
Cocktail koktajl
Light beer piwo jasne
Mixed mieszany
Wine red/white/rose wino / czerwone / białe / różowe

THINGS

1. On the street

ENGLISH Polish
Ashtray popielniczka
Bookshop księgarnia
Market targ
Pharmacy apteka
Shop sklep
Supermarket supermarket

2. Grocery

ENGLISH Polish
Batteries baterie
Matches zapałki
Soap mydło
Washing powder proszek do prania

3. Clothes

ENGLISH Polish
Dress sukienka
Jacket kurtka, marynarka, żakiet
Jumper kurtka sportowa
Shirt koszula, bluzka
Shoes buty
Skirt spódnica
Trousers spodnie
T-shirt podkoszulek

4. Toileteries

ENGLISH Polish
Comb grzebień
Condoms prezerwatywy, kondomy
Cream krem
Deodorant dezodorant
Hairbrush szczotka do włosów
Razor maszynka do golenia
Sanitary napkins podpaski
Shaving cream krem do golenia
Tampons tampony
Tissues chusteczka higieniczna
Toilet paper papier toaletowy
Toothbrush szczoteczka do zębów
Toothpaste pasta do zębów

5. Kiosk

ENGLISH Polish
Camera aparat
Cigarrete papers bibułki
Cigarretes papierosy
Film film do aparatu
Filtered przefiltrować
Lighter zapalniczka
Map mapa
Newspaper gazeta
Paper papier
Pen pióro, długopis
Scissors nożyczki
Tobacco tytoń

6. Camping

ENGLISH Polish
Backpack plecak
Can opener otwieracz do konserw
Gas cartridge butla gazowa
Mattress materac
Rope sznur, lina
Sleeping bag śpiwór
Stove kuchenka
Tent namiot

Quantities and sizes

ENGLISH Polish
Enough dosyć, wystarczająco
A little mało
Double podwójnie
Some kilka
Few kilka
Much dużo (w sensie niepoliczalnym)
Too much za dużo
Less mniej
More więcej
Many wiele, dużo (w sensie policzalnym)
Once kiedyś, swego czasu, raz
Pair para
Twice dwa razy, dwukrotnie
Small mały
Big duży
Heavy ciężki
Light lekki
Restore Default Settings