Sunday, January 21, 2018
   
Text Size

Estonian

Emergencies

ENGLISH Estonian
HELP! APPI!
Does anyone speak English? Kas keegi räägib inglise keelt?
It's an emergency! See on hädaolukord!
There's been an accident! On juhtunud õnnetus!
Call a doctor! Kutsuge arst!
Call an ambulance! Kutsuge kiirabi!
I've been raped Mind vägistati!
I've been robbed Mind rööviti!
Call the police! Kutsuge politsei!
Where is the police station? Kus asub politseijaoskond?
Go away! Mine minema!
I'll call the police! Ma kutsun politsei!
Thief! Varas!
I'm / my friend is ill Ma olen/ mu sõber on haige
I'm lost Ma olen eksinud
Could you help me please? Kas te saaksite mind palun aidata?
I didn't realise I was doing anything wrong Ma ei teadnud, et ma teen midagi valesti
I didn't do it Mina ei teinud seda / Mina pole süüdi
I wish to contact my embassy / consulate Ma soovin kontakteeruda oma saatkonnaga
I have medical insurance Mul on tervisekindlustus
My possessions are insured Minu asjad on kindlustatud
My … was stolen Minu … on varastatud
I've lost my bag Ma kaotasin oma koti
I've lost my wallet Ma kaotasin oma rahakoti
I've lost my passort Ma kaotasin oma passi

Basic

ENGLISH Estonian
Hello Tere
Goodbye Head aega
Yes Ja
No Ei
Please Palun
Thanks Tänan
You're welcome Olge lahked
Excuse me Vabandage mind
Sorry Vabandust
I'd like… Ma sooviksin
Good morning Tere hommikut
Good evening Tere õhtust
Good night Head ööd
This See
One second! Üks hetk!
Wait! Oota!
It's (not) important See on / ei ole tähtis
It's (not) possible See on / ei ole võimalik
I don't mind Ma ei pane pahaks / pole viga
I don't know Ma ei tea
With / Without koos/ ilma
I have a problem Mul on probleem
Cheap Odav
Expensive Kallis
I'd like to change money Ma tahaksin raha vahetada
I'd like to send a letter Ma sooviksin kirja saata
I don't like it See ei meeldi mulle
I'm just looking Ma lihtsalt vaatan

Language

ENGLISH Estonian
I speak… Ma räägin …
Do you speak…? Kas te räägite…?
I don´t speak XXXX. Ma ei räägi …
I speak a little Räägin pisut
I understand Ma saan aru
I don't understand Ma ei saa aru
Could you speak slower? Kas te saaksite aeglasemalt rääkida?
Could you repeat that? Kas te saaksite seda korrata?
How do you say…? Kuidas öelda…?
What does … mean? Mida tähendab…?

Adressing

ENGLISH Estonian
I / me Mina
You Sina
She Tema
He Tema
It Tema
We / us Meie
You Teie
They Nemad
You (polite) Teie (viisakalt)
Mrs Proua
Mr Härra
Miss Preili
Companion / Friend Kaaslane / sõber

Questions

ENGLISH Estonian
Do you speak English? Kas te räägite inglise keelt?
How much is it? Kui palju see maksab…?
What's the time? Palju kell on?
What's the date today? Mis kuupäev täna on?
Where is ... ? Kus on ...?
May I…? Kas ma tohiksin…?
Is it possible to…? Kas on võimalik…?
Do you know…? Kas sa tead…?
Is this seat free? Kas see koht on vaba?
Is there a lift? Kas seal on lift?
Where is the bathroom? Kus on vannituba?
Do you have a public telephone? Kas teil on telefoniautomaat?
Can I use your telephone? Kas ma võin teie telefoni kasutada?
How much does it cost to get in? Palju sissepääs maksab?
What time does… arrive / leave? Mis kell ... saabub/ lahkub?
Can I park here? How long? Kas ma võin siia parkida? Kui kauaks?
Does this road take to…? Kas see tee viib ...?
What is the addres? Mis on ... aadress?
Could you write the address? Kas te saaksite aadressi kirjutada?
Can I have the bill? Kas ma saaksin arve?
Do you have a padlock? Kas teil on tabalukk?
What time do you open / close? Mis kell te avate/ sulgete?
Can I have some change? Kas te vahetaksite natuke raha…?
Can I take pictures here? Kas ma tohin siin pildistada?
Can I talk with (the owner)? Kas ma saaksin rääkida (omanikuga)?
Where can I buy…? Kus ma saaksin osta ...?
Do you have a map? Kas teil on (maa)kaarti?
Where can I go tonight? Kuhu ma saaksin täna õhtul minna?
What is that? Mis see on?
Is there good weather? Kas seal on ilus ilm?
Am I allowed to camp here? Kas ma võin siin telkida?
Do you have something else? Kas teil on midagi muud?
Do you accept credit cards? Kas siin saab krediitkaardiga maksta?
How much is it to process a film? Kui palju maksab filmi ilmutamine?
Do you have a light? Kas teil tuld on?
Do you mind if I smoke? Kas teid häirib kui ma suitsetan?
Can I smoke here? Kas ma võin siin suitsetada?

People

ENGLISH Estonian
What´s your name? Mis teie nimi on?
My name is... Minu nimi on …
Pleased to meet you. Rõõm teiega kohtuda
How are you? Kuidas läheb?
I'm fine, and you? Hästi, aga teil?
Where are you from? Kus kohast te pärit olete?
I´m from... Ma olen …
What work do you do? Kellena te töötate?
I'm a… Ma olen …
I work Ma töötan
I study Ma õpin
How old are you? Kui vana te olete?
I'm … years old. Ma olen … aastane.
When is your birthday? Millal on teie sünnipäev?
What's your religion? Mis usku te olete?
I'm not religious Ma pole usklik

Family

ENGLISH Estonian
Are you married? Kas te olete abielus?
I'm married Ma olen abielus
I'm single Ma olen vallaline
I'm in a relationship Ma olen seotud
How many children do you have? Mitu last teil on?
How many brothers/sisters do you have? Mitu venda / õde sul on?
Do you have a boy/girlfriend? Kas sul on oma poiss / tüdruk?
Brother Vend
Sister Õde
Daughter Tütar
Son Poeg
Children Lapsed
Father Isa
Mother Ema
Parents Vanemad
Grandfather Vanaisa
Grandmother Vanaema
Husband Abikaasa
Wife Abikaasa
Partner Kaaslane

Moving

ENGLISH Estonian
Bicicle Jalgratas
Boat Laev
Bus Buss
By foot Jalgsi
Car Auto
Motorbike Mootorratas
Plane Lennuk
Taxi Takso
Train Rong
Tram Tramm
How much it is to go to…? Kui kaugel see on …?
Do I get a discount? Kas ma saan soodustust?
Do I have to book a ticket? Kas ma pean pileti broneerima?
What time is the … to…? Mis kell läheb …?
How long does it take? Kui kaua aega sellega läheb?
From where do I get it? Kus kohast ma selle saan?
What direction? Mis suunas?
Do I have to change? Kas ma pean ümber istuma?
I'd like a ticket to… Ma sooviksin piletit …
One-way ticket Ühe suuna pilet
Return ticket Edasi- tagasi pilet
Student's fare Üliõpilase hind
Child's fare Lapse hind
Pensioner's fare Pensionäri hind
1st class Esimene klass
2nd class Teine klass
The cheapest ticket Kõige odavam pilet
First Esimene
Next Järgmine
Last Viimane
Where do I have to get off? Kus ma pean maha minema?
Could you let me know when we get to…? Kas te saaksite mulle öelda kui jõuame …?
I want to get off! Ma tahan maha minna!
The train is delayed / canceled Rong hilineb / ei välju

Directions

ENGLISH Estonian
What is this street / neighbourhood? Mis tänav / piirkond see on?
How do you get to ... ? Kuidas ma saan …?
Is it far / near from…? On see … kaugel/ lähedal?
Can you show me (on the map)? Kas te saaksite mulle (kaardil) näidata?
Can I walk there? Kas sinna saab jala minna?
Which bus goes to ...? Milline buss läheb..?
Are there other means of getting there? Kas on teisi võimalusi sinna jõuda?
Here Siin
Go straight ahead Mine otse edasi
Turn left Pööra vasakule
Turn right Pööra paremale
Behind Taga
Next to ... järgmine
Opposite Vastas
In front of Ees
Up / Above Üleval / kohal
Down / Under All
Far Kaugel
Near Lähedal

Feelings

ENGLISH Estonian
I like Mulle meeldib
I don't like Mulle ei meeldi
I want Ma tahan
I don't want Ma ei taha
I'm well Minuga on kõik hästi
I'm cold Mul on külm
I'm hot Mul on palav
I'm hungry Ma olen näljane
I'm thirsty Mul on janu
I'm tired Ma olen väsinud
I'm sleepy Ma olen unine
I'm lost Ma olen eksinud
I'm in a hurry Mul on kiire
I'm angry Ma olen vihane
I'm happy Ma olen rõõmus
I'm sad Ma olen kurb
I'm worried Ma olen mures
I'm right Mul on õigus
I was wrong Ma eksisin

Signs

ENGLISH Estonian
Open / Closed Avatud/ Suletud
Prohibited Keelatud
No entry Sissepääs keelatud
Entrance Sissepääs
Exit Väljapääs
Information Informatsioon
Free Admission Sissepääs tasuta
Telephone Telefon
No smoking Suitsetamine keelatud
Reserved Reserveeritud
Emergency Exit Avariiväljapääs
Toilets WC (veetsee)
Hot / Cold Kuum / külm
Timetable Ajagraafik
Subway Metroo
Station Jaam
Stop Peatus
Ticket Office Piletikassa
Departures Väljumised
Arrivals Saabumised
Border Piir
Customs Toll
Change Vahetusraha
Platform number Perrooni number
Lost and Found Leiubüroo
Garage Garaaz
Petrol Station Bensiinijaam
Self Service Iseteenindus
Ice Jää
Mechanic Mehhaanik
Unleaded Pliivaba
Normal leaded Keskmise pliisisaldusega
Super leaded Kõrge pliisisaldusega
Freeway Kiirtee
Stop Stopp
Roadworks Teetööd
One way Ühesuunaline

Paperwork

ENGLISH Estonian
Name Nimi
Surname Perekonnanimi
Sex (male/female) Sugu (mees / naine)
Date of birth Sünnikuupäev
Place of birth Sünnikoht
Age Vanus
Marital Status Perekonnaseis
Nationality Rahvus
Address Aadress
Identification ID- kaart
Passport Pass
Visa Viisa
Profession Amet
Religion Usk
Reason for travel Reisi eesmärk
Driver's licence Juhiload
Birth Certificate Sünnitunnistus
Car registration Auto registrinumber
Make of car Tootmisaasta

Accomodation

ENGLISH Estonian
Hotel Hotell
Appartment Korter
Hostel Hostel
Youth hostel Noorte hostel
Cheap Odav
Good Hea
Nearby Lähedal
Do you have free rooms? Kas teil vabu tube on?
I'd like a room Ma soovikisin ühte tuba.
Single room Tuba ühele
Double room Tuba kahele
To share a dorm Ühiselamu tuba jagama
I will stay for … days Ma jään … päevaks
We're full Vabu kohti pole
How many nights? Mitu ööd?
How much is it per night / per person? Kui palju maksab üks öö/ ühe inimese kohta?
Is there anything cheaper? Kas teil on midagi odavamat pakkuda?
Can I see it? Kas ma saaksin seda näha?
Does it include breakfast / dinner? Kas see sisaldab hommikusööki / õhtusööki?
OK. I'll take it Hästi. Ma võtan selle.
Room number Toa number
Key Võti

At the Doctor

ENGLISH Estonian
I'm sick Ma olen haige
My friend is sick Mu sõber on haige
Could I see a female doctor? Kas ma saaksin naisarsti juurde?
This hurts See teeb haiget
I'm pregnant Ma olen rase
I'm on the pill Ma võtan beebipille
I haven't had my period for … months Mul pole olnud päevi …kuud
I have been vaccinated Ma olen vaktsineeritud
I have my own syringe Mul on oma süstal
I feel better / worse Ma tunnen ennast paremini / halvemini
accident Õnnetus
addiction Sõltuvus
anitibiotics Antibiootikud
antiseptic Antiseptik
aspirin Aspiriin
bandage Side
blood test Vereproov
contraceptive Rasestumisvastane
injection Süst
injury Vigastus
medicine R avim
nausea Nohu
oxygen Hapnik
penicillin Penitsilliin
vitamins Vitamiinid
I'm asmathic Ma olen astmaatik
I'm diabetic Ma olen diabeetik
I'm epileptic Ma olen epileptik
I'm allergic to Ma olen allergiline …
ankle Pahkluu
arm Käsi
back Selg
chest Rind
ear Kõrv
eye Silm
finger Sõrm
foot Jalg
hand Käsi
head Pea
heart Süda
leg Jalg
mouth Suu
nose Nina
ribs Ribid
skin Nahk
stomach Kõht
teeth Hammas
throat Kurk
allergy Allergia
anaemia Aneemia
blister Villid
burn Põletus
cold Külmetus
constipation Kõhukinnisus
cough Köha
diarrhoea Kõhulahtisus
fever Palavik
headache Peavalu
hepatitits Hepatiit
indigestion Seedimishäire
infection Nakkus
influenza Gripp
lice Täid
low/high blood pressure Madal / kõrge vererõhk
sore throat Kurk kibe
sprain Nihestus
stomachache Kõhuvalu
sunburn Päikesepõletus
a tootache Hambavalu
venereal disease Suguhaigus
aids AIDS
I need medication for Mul on vaja ... ravimeid
I have a prescription Mul on vaja retsepti
please give me an anaesthetic Palun andke mulle valuvaigistit

TIME

1. Day

ENGLISH Estonian
Sunrise Päikesetõus
Early Vara
Morning Hommik
Noon Lõuna
Afternoon Pärastlõuna
Sunset Päikeseloojang
Night Öö
Midnight Eile
Yesterday Täna
Today Homme
Tomorrow Viimane
Last Viimane
This See
Next Järgmine

2. Week

ENGLISH Estonian
Monday Esmaspäev
Tuesday Teisipäev
Wednesday Kolmapäev
Thursday Neljapäev
Friday Reede
Saturday Laupäev
Sunday Pühapäev

3. Year

ENGLISH Estonian
Month Kuu
January Jaanuar
February Veebruar
March Märts
April Aprill
May Mai
June Juuni
July Juuli
August August
September September
October Oktoober
November November
December Detsember

4. Seasons

ENGLISH Estonian
Summer Suvi
Autumn Sügis
Winter Talv
Spring Kevad

Numbers

ENGLISH Estonian
Zero Null
One Üks
Two Kaks
Tree Kolm
Four Neli
Five Viis
Six Kuus
Seven Seitse
Eight Kaheksa
Nine Üheksa
Ten Kümme
Twenty Kakskümmend
Thirty Kolmkümmend
Fourty Nelikümmend
Fifty Viiskümmend
Sixty Kuuskümmend
Seventy Seitsekümmend
Eighty Kaheksakümmend
Ninety Üheksakümmend
One hundred Sada
One thousand Tuhat
One million Miljon

Places

ENGLISH Estonian
Bank Pank
Bar Baar
Beach Rand
Camping Telkimine
Castle Loss
Cathedral Katedraal
Chemist Apteek
Church Kirik
Cinema Kino
Concert Kontsert
Dentist Hambaarst
Disco Disko
Doctor Arst
Hospital Haigla
Hotel Hotell
Internet café Internetikohvik
Laundry Pesumaja
Library Raamatukogu
Market Turg
Monastery Klooster
Monument Monument
Mosque Mošee
Old city Vanalinn
Opera house Ooper
Palace Palee
Petrol Station Bensiinijaam
Police Station Politseijaoskond
Post Office Postkontor
Rent a car Auto rent
Restaurant Restoran
Room Tuba
Ruins Varemed
Sport center Spordikeskus
Square Väljak
Stadium Staadion
Statues Ausambad
Synagogue Sünagoog
Temple Tempel
Theater Teater
Toilet Tualett, WC (veetsee)
Tourism Office Turismiinfo, turismipunkt
University Ülikool

Food

1. General

ENGLISH Estonian
Bread Leib
Breakfast Hommikusöök
Cup Tass
Dessert Magustoit
Dinner Õhtusöök
Drinks Joogid
Fork Kahvel
Fresh Värske
Glass Klaas
Knife Nuga
Lunch Lõuna
Menu Menüü
Plate Taldrik
Spicy Vürtsikas
Spoiled Rikutud
Spoon Lusikas
Starter Starter
Sweet Magus
Table Laud
Teaspoon Teelusikas
Toothpick Hambaork
Vegetarian Taimetoitlane

2. Food

ENGLISH Estonian
Butter Või
Cereals Teravili
Cheese Juust
Chocolate Šokolaad
Egg Muna
Flour Jahu
Icecream Jäätis
Jam Moos
Oil Õli
Pasta Pasta
Rice Riis
Sugar Suhkur
Toast Röst
Yoghurt Jogurt

3. Meat

ENGLISH Estonian
Beef Loomaliha
Chicken Kanaliha
Ham Sink
Liver Maks
Minced meat Hakkliha
Pork Sealiha
Sausage Vorstike
Steak Steik

4. Seafood

ENGLISH Estonian
Fish Kala
Hake Heik
Herring Heeringas
Salmon Lõhe
Shrimp Krevett
Sole Merikeel

5. Vegetables

ENGLISH Estonian
Aubergine Baklazaan
Cabbage Kapsas
Carrot Porgand
Cucumber Kurk
Garlic Küüslauk
Lettuce Lehtsalat
Mushroom Seen
Onion Sibul
Pea Hernes
Potato Kartul
Swede Kaalikas
Tomato Tomat
Zucchini suvikõrvits, kabatšokk

6. Fruit

ENGLISH Estonian
Apple Õun
Banana Banaan
Grapes Greip
Lemon Sidrun
Melon Melone
Orange Apelsin
Pear Pirn
Pineaple Ananass
Strawberry Vaarikas
Watermelon Arbuus

7. Cooked Dishes

ENGLISH Estonian
French fries Friikartul
Meatballs Lihapallid
Omelette Omlett
Pan-fried food Praad
Pie Pirukas
Roll Rull
Salad Salat
Sandwich Võileib
Sauce Kaste
Soup Supp

8. Drinks

ENGLISH Estonian
Coffee Kohv
Hot chocolate Kuum šokolaad
Iced water Jäävesi
Juice fresh / bottled Värskelt pressitud / pakis mahl
Milk Piim
Soda Sooda
Soft drink Alkoholivaba jook
Soured milk Hapupiim
Sparkling water Gaseeritud vesi
Water Vesi

9. Alcoholic Drinks

ENGLISH Estonian
Beer Õlu
Cocktail Kokteil
Light beer Lahja õlu
Mixed Segatud
Wine red/white/rose punane / valge/ roosa vein

THINGS

1. On the street

ENGLISH Estonian
Ashtray Tuhatoos
Bookshop Raamatupood
Market Turg
Pharmacy Apteek
Shop Pood
Supermarket Kaubakeskus

2. Grocery

ENGLISH Estonian
Batteries Patareid
Matches Tikud
Soap Seep
Washing powder Pesupulber

3. Clothes

ENGLISH Estonian
Dress Kleit
Jacket Jakk
Jumper Dzemper
Shirt Särk
Shoes Kingad
Skirt Seelik
Trousers Püksid
T-shirt T- särk

4. Toileteries

ENGLISH Estonian
Comb Kamm
Condoms Kondoomid
Cream Kreem
Deodorant Deodorant
Hairbrush Juuksehari
Razor Habemeajaja
Sanitary napkins Hügieenilised salvrätid
Shaving cream Habemeajamisvaht
Tampons Tampoonid
Tissues Taskurätikud
Toilet paper Tualettpaber
Toothbrush Hambahari
Toothpaste Hambapasta

5. Kiosk

ENGLISH Estonian
Camera Video kaamera. Fotoaparaat
Cigarrete papers Sigaretipaber
Cigarretes Sigaretid
Film Film
Filtered Filtriga
Lighter Välgumihkel
Map Kaart
Newspaper Ajaleht
Paper Paber
Pen Pliiats
Scissors Käärid
Tobacco Tubakas

6. Camping

ENGLISH Estonian
Backpack Seljakott
Can opener Avaja
Gas cartridge Gaasipadrun
Mattress Madrats
Rope Nöör
Sleeping bag Magamiskott
Stove Ahi
Tent Telk

Quantities and sizes

ENGLISH Estonian
Enough Küllalt
A little Natuke
Double Topelt
Some Natuke, mõni
Few Mõni, natuke, pisut
Much Palju
Too much Liiga palju
Less Vähem
More Rohkem
Many Palju, mitu
Once Üks kord
Pair Paar
Twice Kaks korda
Small Väike
Big Suur
Heavy Raske
Light Kerge
Restore Default Settings