Tuesday, February 20, 2018
   
Text Size

Danish

Emergencies

ENGLISH Danish
HELP! HJÆLP!
Does anyone speak English? Er der nogen som taler engelsk?
It's an emergency! Det er en nødsituation!
There's been an accident! Der er sket et uheld!
Call a doctor! Ring til en læge!
Call an ambulance! Ring til ambulancen!
I've been raped Jeg er blevet voldtaget
I've been robbed Jeg er blevet bestjålet
Call the police! Ring til politiet!
Where is the police station? Hvor er politistationen?
Go away! Gå væk!
I'll call the police! Jeg ringer til politiet!
Thief! Tyv!
I'm / my friend is ill Jeg er/ Min ven er syg
I'm lost Jeg er faret vild
Could you help me please? Kan du hjælpe mig?
I didn't realise I was doing anything wrong Jeg vidste ikke at jeg gjorde noget galt
I didn't do it Jeg gjorde det ikke
I wish to contact my embassy / consulate Jeg ønsker at kontakte min ambassade/ mit konsulat
I have medical insurance Jeg har sygesikring
My possessions are insured Mine ejendele er forsikrede
My … was stolen Min(e) … er blevet stjålet
I've lost my bag Jeg har mistet min taske
I've lost my wallet Jeg har mistet min pung
I've lost my passort Jeg har mistet mit pas

Basic

ENGLISH Danish
Hello Hej
Goodbye Farvel
Yes Ja
No Nej
Thanks Tak
You're welcome Velbekomme
Excuse me Undskyld mig
Sorry Undskyld
I'd like… J eg ville gerne have…
Good morning Godmorgen
Good evening Godaften
Good night Godnat
This Denne/dette
One second! Et øjeblik!
Wait! Vent!
It's (not) important Det er (ikke) vigtigt
It's (not) possible Det er (ikke) muligt
I don't mind Det gør ikke noget
I don't know Jeg ved det ikke
With / Without Med/uden
I have a problem Jeg har et problem
Cheap billig
Expensive dyr
I'd like to change money Jeg ville gerne veksle penge
I'd like to send a letter Jeg ville gerne sende et brev
I don't like it Jeg kan ikke lide det
I'm just looking Jeg kigger bare

Language

ENGLISH Danish
I speak… Jeg taler…
Do you speak…? Taler du…?
I don´t speak XXXX. Jeg taler ikke XXXX.
I speak a little Jeg taler lidt
I understand Jeg forstår
I don't understand Jeg forstår ikke
Could you speak slower? Kan du tale lidt langsommere?
Could you repeat that? Gider du at gentage?
How do you say…? Hvordan siger man…?
What does … mean? Hvad betyder…?

Adressing

ENGLISH Danish
I / me Jeg/mig
You du
She hun
He han
It den/det
We / us vi/os
You I
They de
You (polite) De
Mrs Fru
Mr Hr
Miss Frøken
Companion / Friend Ven

Questions

ENGLISH Danish
Do you speak English? Taler du engelsk?
How much is it? Hvor meget koster det/den?
What's the time? Hvad er klokken?
What's the date today? Hvilken dato er det idag?
Where is ... ? Hvor er…?
May I…? Må jeg…?
Is it possible to…? Er det muligt at…?
Do you know…? Ved du…?
Is this seat free? Er den her plads ledig?
Is there a lift? Er der en elevator?
Where is the bathroom? Hvor er badeværelset?
Do you have a public telephone? Har I en mønt/kort-telefon
Can I use your telephone? Kan jeg bruge din telefon?
How much does it cost to get in? Hvor meget koster det at komme ind?
What time does… arrive / leave? Hvad tid kommer/afgår…
Can I park here? How long? Må jeg parkere her? Hvor længe?
Does this road take to…? Går denne vej til…?
What is the addres? Hvad er adressen?
Could you write the address? Kan du skrive adressen ned?
Can I have the bill? Må jeg faa bonen?
Do you have a padlock? Har du en hængelås?
What time do you open / close? Hvad tid aabner/lukker I?
Can I have some change? Må jeg få nogle småpenge?
Can I take pictures here? Må jeg tage billeder her?
Can I talk with (the owner)? Må jeg tale med (ejeren)?
Where can I buy…? Hvor kan jeg købe…?
Do you have a map? Har du et kort?
Where can I go tonight? Hvor kan jeg tage hen I aften?
What is that? Hvad er det?
Is there good weather? Er der godt vejr?
Am I allowed to camp here? Er det tilladt at campere her?
Do you have something else? Har du noget andet?
Do you accept credit cards? Tager I kreditkort?
How much is it to process a film? Hvor meget koster det at fremkalde en film?
Do you have a light? H ar du lys?
Do you mind if I smoke? Har du noget imod at jeg ryger?
Can I smoke here? Må jeg ryge her?

People

ENGLISH Danish
What´s your name? Hvad hedder du?
My name is... Jeg hedder…
Pleased to meet you. Rart at møde dig.
How are you? Hvordan har du det?
I'm fine, and you? Godt, hvad med dig?
Where are you from? Hvor er du fra?
I´m from... Jeg er fra…
What work do you do? Hvad arbejder du med?
I'm a… Jeg er…
I work Jeg arbejder
I study Jeg studerer
How old are you? Hvor gammel er du?
I'm … years old. Jeg er … år
When is your birthday? Hvornår har du foedselsdag?
What's your religion? Hvilken tro har du?
I'm not religious Jeg er ikke religiøs

Family

ENGLISH Danish
Are you married? Er du gift?
I'm married Jeg er gift
I'm single Jeg er single
I'm in a relationship Jeg er I et forhold
How many children do you have? Hvor mange børn har du?
How many brothers/sisters do you have? Hvor mange brødre/søstre har du?
Do you have a boy/girlfriend? Har du en kæreste?
Brother Bror
Sister Søster
Daughter Datter
Son Søn
Children Børn
Father Far
Mother Mor
Parents Forældre
Grandfather Bedstefar
Grandmother Bedstemor
Husband Mand
Wife Kone
Partner partner/kæreste

Moving

ENGLISH Danish
Bicycle cykel
Boat båd
Bus bus
By foot til fods
Car bil
Motorbike motorcykel
Plane fly
Taxi taxa
Train tog
Tram tog
How much it is to go to…? Hvor meget koster det at tage til…?
Do I get a discount? Kan jeg få rabat?
Do I have to book a ticket? Skal jeg booke en billet?
What time is the … to…? Hvad tid afgår …. Til… ?
How long does it take? Hvor lang tid tager det?
From where do I get it? Hvorfra tager jeg den/det?
What direction? Hvilken retning?
Do I have to change? Skal jeg skifte?
I'd like a ticket to… Jeg vi gerne have en billet til…
One-way ticket enkeltbillet
Return ticket returbillet
Student's fare studenterrabat
Child's fare boernerabat
Pensioner's fare pensionistrabat
1st class første klasse
2nd class anden klasse
The cheapest ticket den billigste billet
First første
Next næste
Last sidste
Where do I have to get off? Hvornår skal jeg stå af?
Could you let me know when we get to…? Gider du sige til når vi når til…?
I want to get off! Jeg skal af!
The train is delayed / canceled Toget er forsinket/aflyst

Directions

ENGLISH Danish
What is this street / neighbourhood? Hvad hedder denne vej/dette kvarter?
How do you get to ... ? Hvordan kommer man til…?
Is it far / near from…? Er det langt fra/tæt på…?
Can you show me (on the map)? Kan du vise mig det (på kortet)?
Can I walk there? Kan jeg gå derhen?
Which bus goes to ...? Hvilken bus går til…?
Are there other means of getting there? Er der andre måder at komme derhen på?
Here her
Go straight ahead gå ligeud
Turn left drej til venstre
Turn right drej til højre
Behind bagved
Next to ved siden af
Opposite overfor
In front of foran
Up / Above op/over
Down / Under ned/under
Far langt væk
Near tæt på

Feelings

ENGLISH Danish
I like jeg kan lide
I don't like jeg kan ikke lide
I want jeg vil have
I don't want jeg vil ikke have
I'm well jeg har det godt
I'm cold jeg fryser
I'm hot jeg sveder
I'm hungry jeg er sulten
I'm thirsty jeg er tørstig
I'm tired jeg er træt
I'm sleepy jeg er søvnig
I'm lost jeg er faret vild
I'm in a hurry jeg har travlt
I'm angry jeg er vred
I'm happy jeg er glad
I'm sad jeg er ked af det
I'm worried jeg er bekymret
I'm right jeg har ret
I was wrong jeg tog fejl

Signs

ENGLISH Danish
Open / Closed Åbent/lukket
Prohibited Forbudt
No entry Ingen adgang
Entrance Indgang
Exit Udgang
Information Information
Free Admission Fri adgang
Telephone Telefon
No smoking Rygning forbudt
Reserved Reserveret
Emergency Exit Nødudgang
Toilets Toiletter
Hot / Cold Varm/kold
Subway Metro
Station Station
Stop Stop
Ticket Office Billetkontor
Departures Afgående
Arrivals Ankommende
Border Grænse
Customs Told
Change Vekselkontor
Platform number Perron nummer
Lost and Found Væk og fundet
Garage Garage
Petrol Station Benzinstation
Self Service Selvservice
Ice Is
Mechanic Mekaniker
Unleaded Blyfri
Normal leaded
Super leaded
Freeway Motorvej
Stop Stop
Roadworks Vejarbejde
One way Ensrettet

Paperwork

ENGLISH Danish
Name navn
Surname efternavn
Sex (male/female) køn (kvinde/mand)
Date of birth foedselsdato
Place of birth foedselssted
Age alder
Marital Status civil status
Nationality nationalitet
Address adresse
Identification identifikation
Passport pas
Visa visa
Profession profession
Religion religion
Reason for travel rejseårsag
Driver's licence kørekort
Birth Certificate fødselsattest
Car registration bilregistreringsnummer

Accomodation

ENGLISH Danish
Hotel Hotel
Appartment Lejlighed
Hostel Vandrehjem
Youth hostel Vandrehjem
Cheap Billigt
Good Godt
Nearby Tæt på
Do you have free rooms? Har I ledige værelser?
I'd like a room Jeg ville gerne have et værelse
Single room Enkeltværelse
Double room Dobbeltværelse
To share a dorm At dele et rum
I will stay for … days Jeg bliver I … dage
We're full Vi har ikke mere plads.
How many nights? Hvor mange nætter?
How much is it per night / per person? Hvormeget koster det per nat / per person?
Is there anything cheaper? Er der noget billigere?
Can I see it? Må jeg se det?
Does it include breakfast / dinner? Er morgenmad/middag inkluderet?
OK. I'll take it OK. Jeg tager det
Room number Rum nummer
Key Nøgle

At the Doctor

ENGLISH Danish
I'm sick Jeg er syg
My friend is sick Min ven er syg
Could I see a female doctor? Maa jeg tale med en kvindelig læge?
This hurts Det gør ondt
I'm pregnant Jeg er gravid
I'm on the pill Jeg er på P-piller
I haven't had my period for … months Jeg har ikke haft menstruation I … måneder
I have been vaccinated Jeg er vaccineret
I have my own syringe Jeg har min egen kanyle
I feel better / worse Jeg har det bedre/værre
accident uheld
addiction afhængighed
anitibiotics antibiotika
antiseptic antiseptisk
aspirin aspirin
bandage bandage
blood test blodtest
contraceptive præventiv
injection injektion
injury skade
medicine medicin
nausea kvalme
oxygen ilt
penicillin penicillin
vitamins vitaminer
I'm asmathic Jeg har astma
I'm diabetic Jeg er diabetiker
I'm epileptic Jeg er epileptiker
I'm allergic to Jeg er allergisk overfor
my … hurts min/mit … gør ondt
ankle ankel
arm arm
back ryg
chest bryst
ear øre
eye øje
finger finger
foot fod
hand hånd
head hoved
heart hjerte
leg ben
mouth mund
nose næse
ribs ribben
skin hud
stomach mave
teeth tænder
throat hals
I have a… Jeg har (en)…
allergy allergi
anaemia anaemi
blister vabel
burn forbrænding
cold forkølelse
constipation forstoppelse
cough hoste
diarrhoea diarre
fever feber
headache hovedpine
hepatitits hepatitis
infection infektion
influenza influenza
lice lus
low/high blood pressure lavt/højt blodtryk
sore throat ondt I halsen
sprain forstuvning
stomachache mavepine
sunburn solskoldning
a tootache tandpine
venereal disease seksuelt overført sygdom
aids AIDS
I need medication for Jeg behøver medicin mod…
I have a prescription Jeg har recept
please give me an anaesthetic Kan du give mig en bedøvelse

Numbers

ENGLISH Danish
Zero nul
One en/et
Two to
Tree tre
Four fire
Five fem
Six seks
Seven syv
Eight otte
Nine ni
Ten ti
Twenty tyve
Thirty tredive
Fourty fyrre
Fifty halvtreds
Sixty tres
Seventy halvfjerds
Eighty firs
Ninety halvfems
One hundred ethundrede
One thousand ettusind
One million en million

Places

ENGLISH Danish
Bank bank
Bar bar
Beach strand
Camping camping
Castle borg
Cathedral katedral
Chemist apotek
Church kirke
Cinema biograf
Concert koncert
Dentist tandlæge
Disco diskotek
Doctor læge
Hospital hospital
Hotel hotel
Internet café internet café
Laundry vaskeri
Library bibliotek
Market marked
Monastery kloster
Monument monument
Mosque moske
Old city den gamle by
Opera house opera-hus
Palace slot
Petrol Station benzinstation
Police Station politistation
Post Office postkontor
Rent a car biludlejning
Restaurant restaurant
Room værelse
Ruins ruiner
Sport center sportscenter
Square torv
Stadium stadium
Statues statuer
Synagogue synagoge
Temple tempel
Theater teater
Toilet toilet
Tourism Office turistkontor
University universitet

Food

1. General

ENGLISH Danish
Bread brød
Breakfast morgenmad
Cup kop
Dessert dessert
Dinner middag
Drinks drikkevarer
Fork gaffel
Fresh frisk
Glass glas
Knife kniv
Lunch frokost
Menu menu
Plate tallerken
Spicy krydret
Spoiled ødelagt
Spoon ske
Starter forret
Sweet sød
Table bord
Teaspoon teske
Toothpick tandstik
Vegetarian vegetarisk

Food

ENGLISH Danish
Butter smør
Cheese ost
Chocolate chokolade
Egg æg
Flour mel
Icecream is
Jam syltetøj
Oil olie
Pasta pasta
Rice ris
Sugar sukker
Toast ristet brød
Yoghurt youghurt

Meat

ENGLISH Danish
Beef okse
Chicken kylling
Ham skinke
Liver lever
Minced meat hakkekød
Pork svin
Sausage pølse
Steak steg

Seafood

ENGLISH Danish
Fish fisk
Herring sild
Salmon laks
Shrimp reje

5. Vegetables

ENGLISH Danish
Aubergine aubergine
Cabbage kål
Carrot gullerod
Cucumber agurk
Garlic hvidløg
Lettuce salat
Mushroom svamp
Onion løg
Pea ærte
Potato kartoffel
Tomato tomat
Zucchini squash

6. Fruit

ENGLISH Danish
Apple æble
Banana banan
Grapes druer
Lemon citron
Melon melon
Orange appelsin
Pear pære
Pineaple ananas
Strawberry jordbær
Watermelon vandmelon

7. Cooked Dishes

ENGLISH Danish
French fries pomfritter
Meatballs frikadeller
Omelette omelet
Pan-fried food pandestegt mad
Pie tærte/pie
Roll rulle
Salad salat
Sandwich sandwich
Sauce sovs
Soup suppe

8. Drinks

ENGLISH Danish
Coffee kaffe
Hot chocolate varm kakao
Iced water isvand
Juice fresh / bottled frisk juice/ kartonjuice
Milk mælk
Soda danskvand
Soft drink sodavand
Soured milk surmælk
Sparkling water danskvand
Water vand

9. Alcoholic Drinks

ENGLISH Danish
Beer øl
Cocktail cocktail
Light beer lys øl
Mixed blandet
Wine red/white/rose rød-/hvid-/rose-vin
Restore Default Settings