Tuesday, February 20, 2018
   
Text Size

Norwegian

Emergencies

ENGLISH Norwegian
HELP! HJELP
Does anyone speak English? Snakker noen engelsk?
It's an emergency! Det er et nødstilfelle!
There's been an accident! Det har skjedd en ulykke!
Call a doctor! Ring en doktor!
Call an ambulance! Ring en ambulanse!
I've been raped Jeg har blitt voldtatt
I've been robbed Jeg har blitt ranet
Call the police! Ring politiet!
Where is the police station? Hvor er politistasjonen?
Go away! Gå vekk!
I'll call the police! Jeg ringer politiet!
Thief! Tyv!
I'm / my friend is ill Jeg er / vennen min er syk
I'm lost Jeg har mistet veien
Could you help me please? Kan du hjelpe meg, vær så snill?
I didn't realise I was doing anything wrong Jeg oppfattet ikke at jeg gjorde noe galt
I didn't do it Jeg gjorde det ikke
I wish to contact my embassy / consulate Jeg ønsker å kontakte min ambassade / kon
I have medical insurance Jeg har medisinforsikring
My possessions are insured Mine eiendeler er forsikret
My … was stolen ...har blitt stjelt
I've lost my bag Jeg har mistet baggen min
I've lost my wallet Jeg har mistet lommeboka mi
I've lost my passort Jeg har mistet passet mitt

Basic

ENGLISH Norwegian
Hello Hei
Goodbye Ha det
Yes Ja
No Nei
Please Vær så snill
Thanks Takk
You're welcome Vær så god
Excuse me Unnskyld meg
Sorry Beklager
I'd like… Jeg vil gjerne...
Good morning God morgen
Good evening God kveld
Good night God natt
This Denne / dette
One second! Et øyeblikk!
Wait! Vent!
It's (not) important Det er (ikke) viktig
It's (not) possible Det er (ikke) mulig
I don't mind Det er det samme / det gjør ikke noe
I don't know Jeg vet ikke
With / Without Med / Uten
I have a problem Jeg har et problem
heap Billig
Expensive Dyrt
I'd like to change money Jeg vil gjerne veksle penger
I'd like to send a letter Jeg vil gjerne sende et brev
I don't like it Jeg liker den / det ikke
I'm just looking Jeg bare ser

Language

ENGLISH Norwegian
I speak… Jeg snakker...
Do you speak…? Snakker du?
I don´t speak XXXX. Jeg snakker ikke...
I speak a little Jeg snakker litt
I understand Jeg forstår
I don't understand Jeg forstår ikke
Could you speak slower? Kan du snakke saktere
Could you repeat that? Kan du si det igjen?
How do you say…? Hvordan sier man...?
What does … mean? Hva betyr det?

Adressing

ENGLISH Norwegian
I / me Jeg
You Du
She Hun
He Han
It Det
We / us Vi / oss
You Dere
They De
You (polite) De
Mrs Fru
Mr Herr
Miss Frøken
Companion / Friend Følget / venn

Questions

ENGLISH Norwegian
Do you speak English? Snakker du engelsk?
How much is it? Hvor mye er / blir det?
What's the time? Hva er klokka?
What's the date today? Hvilket dato er det i dag?
Where is ... ? Hvor er ... ?
May I…? Kan jeg...?
Is it possible to…? Er det mulig å ... ?
Do you know…? Vet du ... ?
Is this seat free? Er dette setet ledig?
Is there a lift? Finst det en heis?
Where is the bathroom? Hvor er badet?
Do you have a public telephone? Har dere en offentlig telefon?
Can I use your telephone? Kan jeg låne telefonen?
How much does it cost to get in? Hvor mye koster det å komme inn?
What time does… arrive / leave? Når drar / kommer ... ?
Can I park here? How long? Kan jeg parkere her? Hvor lenge?
Does this road take to…? Går denne veien til ... ?
What is the addres? Hva er adressen?
Could you write the address? Kan du skrive ned adressen?
Can I have the bill? Kan jeg få regningen?
Do you have a padlock? Har du en hengelås?
What time do you open / close? Når åpner / stenger dere?
Can I have some change? Kan jeg få noen vekslepenger?
Can I take pictures here? Kan jeg ta bilder her?
Can I talk with (the owner)? Kan jeg få snakke med (eigeren)?
Where can I buy…? Hvor kan jeg kjøpe...?
Do you have a map? Har du / dere et kart?
Where can I go tonight? Hvor kan jeg gå i kveld?
What is that? Hva er det?
Is there good weather? Er det fint vær der?
Am I allowed to camp here? Får jeg lov å campe her?
Do you have something else? Har du / dere noe annet?
Do you accept credit cards? Tar dere kredittkort?
How much is it to process a film? Hvor mye koster det å fremkalle en film?
Do you have a light? Har du fyr?
Do you mind if I smoke? Går det bra om jeg røyker?
Can I smoke here? Kan jeg røyke her?

People

ENGLISH Norwegian
What´s your name? Hva heter du?
My name is... Jeg heter...
Pleased to meet you. Hyggelig å møte deg.
How are you? Hvordan går det?
I'm fine, and you? Bare bra, og du?
Where are you from? Hvor er du ifra?
I´m from... Jeg er fra...
What work do you do? Hva jobber du med?
I'm a… Jeg er...
I work Jeg jobber
I study Jeg studerer
How old are you? Hvor gammel er du?
I'm … years old. Jeg er ... år gammel
When is your birthday? Når har du fødselsdag?
What's your religion? Hva er din religion?
I'm not religious Jeg er ikke religiøs

Family

ENGLISH Norwegian
Are you married? Er du gift?
I'm married Jeg er gift
I'm single Jeg er singel
I'm in a relationship Jeg er i et forhold
How many children do you have? Hvor mange barn har du?
How many brothers/sisters do you have? Hvor mange brødre / søstre har du?
Do you have a boy/girlfriend? Har du en kjæreste?
Brother Bror
Sister Søster
Daughter Datter
Son Sønn
Children Barn
Father Far
Mother Mor
Parents Foreldre
Grandfather Bestefar
Grandmother Bestemor
Husband Mann
Wife Kone
Partner Partner

Moving

ENGLISH Norwegian
Bicycle Sykkel
Boat Båt
Bus Buss
By foot Til fots
Car Bil
Motorbike Motorsykkel
Plane Fly
Taxi Taxi
Train Tog
Tram Trikk
How much it is to go to…? Hvor mye koster det å dra til...?
Do I get a discount? Får jeg rabatt?
Do I have to book a ticket? Må jeg bestille billett?
What time is the … to…? Når går ... til ... ?
How long does it take? Hvor lang tid tar det?
From where do I get it? Hvor kan jeg få det / den?
What direction? Hvilken retning?
Do I have to change? Må jeg bytte?
I'd like a ticket to… Jeg vil ha en billett til ...
One-way ticket Enveisbillett
Return ticket Tur / retur billett
Student's fare Studentbillett
Child's fare Barnebillett
Pensioner's fare Honnørbillett
1st class Første klasse
2nd class Andre klasse
The cheapest ticket Den billigste billetten
First Første
Next Neste
Last Siste
Where do I have to get off? Hvor må jeg gå av?
Could you let me know when we get to…? Kan du si ifra når vi kommer til...?
I want to get off! Jeg vil gå av!
The train is delayed / canceled Toget er forsinket / kansellert

Directions

ENGLISH Norwegian
What is this street / neighbourhood? Hvilken gate / nabolag er dette?
How do you get to ... ? Hvordan kommer man seg til ... ?
Is it far / near from…? Er det langt i fra / nært...?
Can you show me (on the map)? Kan du vise meg (på kartet)?
Can I walk there? Kan jeg gå dit?
Which bus goes to ...? Hvilken buss går til ...?
Are there other means of getting there? Er det andre måter å komme seg dit på?
Here Her
Go straight ahead Gå rett frem
Turn left Ta til venstre
Turn right Ta til høyre
Behind Bak
Next to Ved siden av
Opposite Motsatt
In front of Fremfor / foran
Up / Above Opp / over
Down / Under Ned / under
Far Langt unna
Near Nært

Feelings

ENGLISH Norwegian
I like Jeg liker
I don't like Jeg liker ikke
I want Jeg vil
I don't want Jeg vil ikke
I'm well Jeg har det fint
I'm cold Jeg er kald
I'm hot Jeg er varm
I'm hungry Jeg er sulten
I'm thirsty Jeg er tørst
I'm tired Jeg er trøtt
I'm sleepy Jeg er søvnig
I'm lost Jeg har mistet veien
I'm in a hurry Jeg har det travelt
I'm angry Jeg er sint
I'm happy Jeg er lykkelig
I'm sad Jeg er trist
I'm worried Jeg er bekymret
I'm right Jeg har rett
I was wrong Jeg tok feil

Signs

ENGLISH Norwegian
Open / Closed Åpent / stengt
Prohibited Forbudt
No entry Ingen adgang
Entrance Inngang
Exit Utgang
Information Informasjon
Free Admission Fri inngang
Telephone Telefon
No smoking Røyking forbudt
Reserved Reservert
Emergency Exit Nødutgang
Toilets Toaletter
Hot / Cold Varm / kald
Timetable Tidstabell
Subway Undergrunn
Station Stasjon
Stop Stopp
Ticket Office Billettkontor
Departures Avgang
Arrivals Ankomst
Border Grense
Customs Toll
Change Veksle
Platform number Plattform nummer
Lost and Found Mistet og funnet
Garage Garasje
Petrol Station Bensinstasjon
Self Service Selvservering
Ice Is
Mechanic Mekaniker
Unleaded Blyfri
Normal leaded Normal bly
Super leaded Super bly
Freeway Motorvei
Stop Stopp
Roadworks Veiarbeid
One way En vei

Paperwork

ENGLISH Norwegian
Name Navn
Surname Etternavn
Sex (male/female) Kjønn (mann / kvinne)
Date of birth Fødselsdag
Place of birth Fødselssted
Age Alder
Marital Status Sivil status
Nationality Nasjonalitet
Address Adresse
Identification Identifikasjon
Passport Pass
Visa Visum
Profession Yrke
Religion Religion
Reason for travel Grunn for å reise
Driver's licence Førerkort
Birth Certificate Fødselsattest
Car registration Bilregistrering
Make of car Bilmerke

Accomodation

ENGLISH Norwegian
Hotel Hotell
Appartment Leilighet
Hostel Hostel
Youth hostel Ungdomsherberge / vandrerhjem
Cheap Billig
Good Bra
Nearby Nært
Do you have free rooms? Har dere ledige rom?
I'd like a room Jeg vil gjerne ha et rom
Single room Enkeltrom
Double room Dobbeltrom
To share a dorm Dele en sovesal
I will stay for … days Vi blir i ... dager
We're full Vi er fullbooket
How many nights? Hvor mange netter?
How much is it per night / per person? Hvor mye er det per natt / per person?
Is there anything cheaper? Finnes det noe billigere?
Can I see it? Kan jeg få se det?
Does it include breakfast / dinner? Er frokost / middag inkludert?
OK. I'll take it Ok. Jeg tar det
Room number Romnummer
Key Nøkkel

At the Doctor

ENGLISH Norwegian
I'm sick Jeg er syk
My friend is sick Min venn er syk
Could I see a female doctor? Kan jeg gå til en kvinnelig lege?
This hurts Det gjør vondt
I'm pregnant Jeg er gravid
I'm on the pill Jeg er på pillen
I haven't had my period for … months Jeg har ikke hatt mensen på ... måneder
I have been vaccinated Jeg har blitt vaksinert
I have my own syringe Jeg har min egen sprøyte
I feel better / worse Jeg føler meg bedre / verre
accident ulykke
addiction avhengighet
anitibiotics antibiotika
antiseptic antiseptisk
aspirin aspirin
bandage bandasje
blood test blodprøve
injection innsprøyting
injury skade
medicine medisin
oxygen oksygen
penicillin pensilin
vitamins vitaminer
I'm asmathic Jeg har astma
I'm diabetic Jeg har diabetes
I'm epileptic Jeg har epilepsi
I'm allergic to Jeg er allergisk mot
my … hurts jeg har vondt i ...
ankle ankelen
arm armen
back ryggen
chest brystet
ear øret
eye øyet
finger fingeren
foot foten
hand handa
head hodet
heart hjertet
leg leggen
mouth munnen
nose nesen
ribs ribbene
skin huden
stomach magen
teeth tennene
throat halsen
allergy allergi
anaemia blodfattig
blister blemme
burn brent
cold forkjølelse
constipation forstoppelse
cough hoste
diarrhoea diarré
fever feber
headache hodepine
hepatitits hepatitt
indigestion dårlig fordøyelse
infection infeksjon
influenza influensa
lice lus
low/high blood pressure høyt / lavt blodtrykk
sore throat sår hals
sprain forstuing
stomachache magepine
sunburn solbrent
a tootache tannpine
venereal disease kjønnssykdom
aids aids
I need medication for jeg trenger medisin for
I have a prescription jeg har perskripsjon
please give me an anaesthetic vær så snill å gi meg bedøvelse

TIME

1. Day

ENGLISH Norwegian
Sunrise Soloppgang
Early Tidlig
Morning Morgen
Noon Formiddag
Afternoon Ettermiddag
Sunset Solnedgang
Night Natt
Midnight Midnatt
Yesterday I går
Today I dag
Tomorrow I morgen
Last Siste / forrige
This Denne / dette
Next Neste

2. Week

ENGLISH Norwegian
Monday Mandag
Tuesday Tirsdag
Wednesday Onsdag
Thursday Torsdag
Friday Fredag
Saturday Lørdag
Sunday Søndag

3. Year

ENGLISH Norwegian
Month Måned
January Januar
February Februar
March Mars
April April
May Mai
June Juni
July Juli
August August
September September
October Oktober
November November
December Desember

4. Seasons

ENGLISH Norwegian
Summer Sommer
Autumm Høst
Winter Vinter
Spring Vår

Numbers

ENGLISH Norwegian
Zero Null
One En
Two To
Tree Tre
Four Fire
Five Fem
Six Seks
Seven Sju
Eight Åtte
Nine Ni
Ten Ti
Twenty Tjue
Thirty Tretti
Fourty Førti
Fifty Femti
Sixty Seksti
Seventy Sytti
Eighty Åtti
Ninety Nitti
One hundred (ett) hundre
One thousand (ett) tusen
One million (en) million

Places

ENGLISH Norwegian
Bank Bank
Bar Bar
Beach Strand
Camping Camping
Castle Slott
Cathedral Katedral
Chemist Kjemiker
Church Kirke
Cinema Kino
Concert Konsert
Dentist Tannlege
Disco Diskotek
Doctor Doktor
Hospital Sykehus
Hotel Hotell
Internet café Internett café
Laundry Vaskeri
Library Bibliotek
Market Marked
Monastery Kloster
Monument Monument
Mosque Moské
Old city Gamlebyen
Opera house Operahus
Palace Palass
Petrol Station Bensinstasjon
Police Station Politistasjon
Post Office Postkontor
Rent a car Bilutleie / lei en bil
Restaurant Restaurant
Room Rom
Ruins Ruiner
Sport center Sportssenter
Square Plass
Stadium Stadion
Statues Statuer
Synagogue Synagoge
Temple Tempel
heater Teater
Toilet Toalett
Tourism Office Turistkontor
University Universitet

Food

1. General

ENGLISH Norwegian
Bread Brød
Breakfast Frokost
Cup Kopp
Dessert Dessert
Dinner Middag
Drinks Drinker
Fork Gaffel
Fresh Fersk
Glass Glass
Knife Kniv
Lunch Lunsj
Menu Meny
Plate Fat
Spicy Krydret
Spoiled Utgått
Spoon Skje
Starter Forrett
Sweet Søt
Table Bord
Teaspoon Teskje
Toothpick Tannpirker
Vegetarian Vegetarianer

2. Food

ENGLISH Norwegian
Butter Smør
Cereals Frokostblanding
Cheese Ost
Chocolate Sjokolade
Egg Egg
Flour Mel
Icecream Iskrem
Jam Syltetøy
Oil Olje
Pasta Pasta
Rice Ris
Sugar Sukker
Toast Toast
Yoghurt Yoghurt

3. Meat

ENGLISH Norwegian
Beef Biff
Chicken Kylling
Ham Skinke
Liver Lever
Minced meat Kjøttdeig
Pork Svin
Sausage Pølse
Steak Steik

4. Seafood

ENGLISH Norwegian
Fish Fisk
Hake Lysing
Herring Sild
Salmon Laks
Shrimp Reke
Sole Sjøtunge

5. Vegetables

ENGLISH Norwegian
Aubergine Aubergin
Cabbage Kål
Carrot Gulrot
Cucumber Agurk
Garlic Hvitløk
Lettuce Rømme
Mushroom Sopp
Onion Løk
Pea Erter
Potato Poteter
Swede Kålrabi
Tomato Tomat
Zucchini Squash

6. Fruit

ENGLISH Norwegian
Apple Eple
Banana Banan
Grapes Druer
Lemon Sitron
Melon Melon
Orange Appelsin
Pear Pære
Pineaple Ananas
Strawberry Jordbær
Watermelon Vannmelon

7. Cooked Dishes

ENGLISH Norwegian
French fries Franske / friterte poteter
Meatballs Kjøttboller
Omelette Omelett
Pan-fried food Stekepannemat
Pie Pai
Roll Rull
Salad Salat
Sandwich Sandwich
Sauce Saus
Soup Suppe

8. Drinks

ENGLISH Norwegian
Coffee Kaffi
Hot chocolate Kakao / varm sjokolade
Iced water Isvann
Juice fresh / bottled Juice fersk / vanlig
Milk Melk
Soda Sodavann
Soft drink Brus
Soured milk Syrnet melk
Sparkling water Farris / vann med kullsyre
Water Vann

9. Alcoholic Drinks

ENGLISH Norwegian
Beer Øl
Cocktail Cocktail
Light beer Lettøl
Mixed Mikset
Wine red/white/rose Vin rød/hvit/rosé

THINGS

1. On the street

ENGLISH Norwegian
Ashtray Askebeger
Bookshop Bokhandel
Market Marked
Pharmacy Apotek
Shop Butikk
Supermarket Supermarked / butikk

2. Grocery

ENGLISH Norwegian
Batteries Batterier
Matches Fyrstikker
Soap Såpe
Washing powder Vaskepulver

3. Clothes

ENGLISH Norwegian
Dress Kjole
Jacket Jakke
Jumper Genser
Shirt Skjorte
Shoes Sko
Skirt Skjørt
Trousers Bukser
T-shirt T-skjorte

4. Toileteries

ENGLISH Norwegian
Comb Kam
Condoms Kondomer
Cream Krem
Deodorant Deodorant
Hairbrush Hårbørste
Razor Barberhøvel
Sanitary napkins Bind
Shaving cream Barberskum
Tampons Tamponger
Tissues Tørkle / serviett
Toilet paper Toalettpapir
Toothbrush Tannbørste
Toothpaste Tannkrem

5. Kiosk

ENGLISH Norwegian
Camera Kamera
Cigarrete papers Sigarettpapir
Cigarretes Sigaretter
Film Film
Filtered Filter
Lighter Lighter
Map Kart
Newspaper Avis
Paper Papir
Pen Penn
Scissors Saks
Tobacco Tobakk

6. Camping

ENGLISH Norwegian
Backpack Ryggsekk
Can opener Boksåpner
Gas cartridge Gasspatron
Mattress Madrass
Rope Tau
Sleeping bag Sovepose
Stove Ovn
Tent Telt

Quantities and sizes

ENGLISH Norwegian
Enough Nok
A little Litt
Double Dobbel
Some Noe(n)
Few
Much Mye
Too much For mye
Less Mindre
More Mer
Many Mange
Once En gang
Pair Par
Twice To ganger
Small Liten
Big Stor
Heavy Tung
Light Lett
Restore Default Settings